browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Pudong

China 2006, eerste Reisverslag online!

Het eerste reisverslag staat online! Onder studiereizen kunt u het verslag van mijn reis naar China in 2006 vinden. Tijdens deze reis heb ik Shanghai, Suzhou en Zhu Jia Jiao aangedaan. Op dit moment staan er nog geen foto’s online, maar deze zullen spoedig volgen! Veel leesplezier een reacties zijn uiteraard welkom! Het verslag is HIER … Continue reading »

Categories: Travel Reports | Tags: , , , , , , , | 1 Comment